„Zdolni z Pomorza” zostają z nami!

Młodzież w podskoku

Z radością informujemy, że realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Zdolni z Pomorza” – zaplanowana początkowo do roku 2021 – została przedłużona do roku 2023. Łączna wartość projektów tworzących to przedsięwzięcie została zwiększona z 26 729 894,64 zł do 36 170 099,48 zł.

Oznacza to, że nadal będziecie mogli korzystać ze znanych i sprawdzonych przez lata form wsparcia, w tym:

- regionalnych, takich jak: Pomorska Liga Zadaniowa, konkurs projektów, gale laureatów konkursów, naukowe konferencje uczniowskie, spotkania i warsztaty autorskie, obozy naukowe, a także sieci współpracy, szkolenia i seminaria dla nauczycieli;

- akademickich, do których zaliczamy: spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne w formie kółek olimpijskich, warsztaty tematyczne i naukowe, kursy e-learningowe, opiekę mentorską oraz kursy doskonalące dla nauczycieli;

- lokalnych, czyli m.in.: zajęć pozalekcyjnych, warsztatów rozwijających kreatywność, spotkań dla rodziców i uzupełniających form wsparcia (takich jak: wizyty w zakładach pracy czy parkach naukowo-technologicznych oraz np. spotkania z naukowcami).

Mamy też dla Was kilka atrakcyjnych nowości.

Wśród form regionalnych pojawią się np. weekendy z nauką, czyli trwające od piątku do niedzieli wyjazdy pod określonym hasłem (tematem przewodnim) przeznaczone dla uczestniczących w projekcie uczniów i nauczycieli. Będzie to doskonała okazja do zacieśnienia współpracy zdolnej młodzieży i pedagogów z różnych powiatów oraz do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. W trakcie tych wyjazdów wspólnie weźmiecie udział w warsztatach związanych m.in. z rozwijaniem kompetencji społecznych, myślenia matematycznego, naukowego czy krytycznego. Każdy taki weekend będzie uwieńczony konkretnym wytworem (np. nagraniem filmu).

Inną nowością dostępną z poziomu regionu będą zdalne warsztaty interdyscyplinarne. Ich celem jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania bardziej wszechstronnych działań oraz niwelowania sztucznych granic, jakie tworzą podstawy programowe dla danego przedmiotu.

Zachęcamy Was do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku, a także do stałego kontaktu z Waszymi Lokalnymi Centrami Nauczania Kreatywnego.

Fot. ©Depositphotos/ mandygodbehear