Rekrutacja uzupełniająca na spotkania akademickie na Politechnice Gdańskiej

SPOTKANIA AKADEMICKIEPolitechnika Gdańska serdecznie zaprasza zainteresowanych uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego do udziału w spotkaniach akademickich z biologii i matematyki, które odbędą się 17 kwietnia 2021 r. Obydwa spotkania przeprowadzone zostaną w formie zdalnej. Na spotkania automatycznie zapisani są uczniowie uczestniczący w kursach e-learningowych z podanej poniżej tematyki. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na pozostałe wolne miejsca. Zapraszamy!

Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Spotkanie z biologii dotyczy tematu „Biotechnologia wokół nas”. Wykład prowadzony przez prof. Annę Brillowską-Dąbrowską, kierownika Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, poświęcony będzie „Biotechnologii w przemyśle XXI wieku”. Podczas wykładu uczniowie poznają cechy szczepów mikroorganizmów, które mogą być wykorzystane w przemyśle biotechnologicznym oraz dowiedzą się, gdzie można znaleźć bakterie lub grzyby, które pozwolą na wyprodukowanie zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych dóbr konsumpcyjnych. Uczestnicy spotkania poznają również sposoby identyfikacji znalezionych interesujących mikroorganizmów, które po dokładnym zbadaniu będą mogły być podstawą linii produkcyjnych przynoszących olbrzymie zyski.

Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie poznają metody identyfikacji cech mikroorganizmów, które mogą być przydatne w przemyśle. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób ustalić, czy interesujące nas mikroorganizmy są bezpieczne i czy mogą być wykorzystywane w produkcji określonych dóbr konsumenckich, a także w jaki sposób można określić przynależność gatunkową zidentyfikowanych mikroorganizmów. Uczniowie z wykorzystaniem specjalistycznych baz danych i programów komputerowych będą samodzielnie analizować sekwencje DNA w celu identyfikacji taksonomicznej.

Więcej informacji tutaj.

Spotkanie z matematyki dotyczy tematu „Matrix reaktywacja”. W trakcie wykładu „Zastosowania metody Gaussa-Jordana” poprowadzonego przez mgr inż. Dorotę Żarek z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej uczniowie dowiedzą się jak wyznaczyć rozwiązania układu równań liniowych metodą Gaussa-Jordana. Przedstawione zostaną również działania na macierzach blokowych.

Podczas ćwiczeń uczestnicy spotkania będą rozwiązywać zadania praktyczne z wykorzystaniem przedstawionej metody. Z kolei na laboratorium komputerowym uczniowie będą eksperymentalnie pogłębiać wiedzę z układów równań liniowych przy pomocy darmowego oprogramowania GeoGebra.

Więcej informacji tutaj.

Fot. ©Depositphotos/Dmitrijs Dmitrijevs