Wyławiamy perełki. Za nami gala laureatów konkursów regionalnych

Zdjęcie grupowe uczniów trzymających dyplomyNiemal 300 osób z całego województwa przyjechało do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na uroczystą galę podsumowującą przedsięwzięcie „Zdolni z Pomorza”. Sala była wypełniona po brzegi, tak jak program wydarzenia, pokazujący, że projekt oferuje swoim uczestnikom bogaty pakiet form wsparcia. Młodzi geniusze prezentowali swoje osiągnięcia, a dorośli rośli z dumy, podziwiając efekty ich pracy.

Projekt „Zdolni z Pomorza” to dwadzieścia sześć projektów, wiele dodatkowych, atrakcyjnych form wsparcia, opieka mentorska, konkurs projektów, ale przede wszystkich 1246 utalentowanych uczniów, objętych wsparciem w ramach projektu. Uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniach akademickich organizowanych przez siedem szkół wyższych na terenie naszego województwa, kółkach olimpijskich, kursach e-learningowych. Można rzec, że jest unikatowy w skali kraju.

– Oferujemy wiele różnych form wsparcia, dlatego, żeby uczniowie w naszym projekcie mogli wybierać. Nie każdy jest taki sam, jeden lepiej radzi sobie w kompetencjach społecznych, inny jest mistrzem w dziedzinie informatyki, dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by oferta dla uzdolnionych, młodych ludzi, była tak różnorodna – tłumaczy dr Piotr Bojko, kierownik przedsięwzięcia. – Istnieje przekonanie, że zdolny uczeń sobie „jakoś” poradzi, bo ma dobre oceny. Nam chodzi o to, żeby on nie funkcjonował „jakoś”, tylko żeby osiągnął więcej, bo ma większy potencjał. Podczas naszej  gali mogliście Państwo poznać i zobaczyć laureatów konkursów, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na tych młodych ludzi w perspektywie przyszłości. Za kilka lat zobaczymy ich w telewizji, będziemy czytać napisane przez nich książki czy też kupować produkty stworzone przez ich firmy.

Spotkania akademickie – atut projektu
Uczniowie chętnie biorą udział w spotkaniach akademickich organizowanych przez uczelnie wyższe (Akademię Morską w Gdyni, Akademię Pomorską w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet Gdański).  Łącznie w kończącym się roku szkolnym 2016/2017 odbyły się 43 spotkania,  podczas których młodzi naukowcy poznawali m.in.: tajemnice kryminalistyki, uczyli się programowania, tworzyli efekty specjalne, próbowali rozwiązać nierozwiązywalne zadania. Zagadnienia były różne, tak jak różne obszary, którymi zajmują się uczelnie tworzące z nami projekt, ale opinie uczniów były zawsze podobne. Chwalili praktyczny wymiar zajęć, możliwość przeprowadzenia doświadczeń i warsztatów w laboratoriach.

Gdański Uniwersytet Medyczny również włączył się w organizowanie tej formy wsparcia.
– Wielkim przeżyciem dla wielu uczniów jest wysłuchanie wykładu na sali wykładowej, w której często znaleźli się po raz pierwszy w życiu, podobnie jak na ćwiczeniach praktycznych. Pracując z nimi wiemy, że są chłonni wiedzy i potrzebują więcej praktyki niż teorii, ponieważ teorię mają w szkole. Staramy się dać im czas, nie popędzać, pozwalamy im się nacieszyć tą chwilą. Zauważyłam, że to dla nich wielkie przeżycie, nałożenie fartucha, rękawiczek czy też poruszanie się po sali laboratoryjnej – zauważa prof. Katarzyna Zorena, koordynator spotkań na Gdańskim Uniwersytecie Gdańskim.

Spotkania akademickie z informatyki organizowane są również na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (Wydział Zamiejscowy w Gdańsku).  Dziekan Wydziału Zamiejscowego Informatyki Marek Bednarczyk zauważa pozytywy projektu i chwali zaangażowanie oraz podejście młodych ludzi, którzy są głodni wiedzy i chcą wiedzieć więcej.
– Myślę, że to są najsensowniej wydane pieniądze polskiego i europejskiego podatnika, bo to, co uważam za największą zaletę tego projektu to tworzenie powiązań między „wariatami”, którzy interesują się matematyką, informatyką, fizyką. Mam tu na myśli oczywiście nauczycieli oraz uzdolnioną młodzież z naszego województwa. Jest to największa wartość dodana tego przedsięwzięcia, nawiązywanie kontaktów oraz umożliwienie młodym ludziom rozwoju. Być może nie byliby w stanie tak szybko wyewoluować, gdyby nie udział w tym projekcie. A poza tym – co tu dużo mówić –   kontakt z uczniami z projektu to kontakt ze zmotywowanym, mądrym człowiekiem.

W kilku takich spotkaniach organizowanych przez uczelnie zaangażowane w projekt wziął udział Mateusz Pietrzak, autor zwycięskiego projektu w Konkursie projektów, który podkreśla, że rozwinął się w zakresie informatycznym, nauczył  się programowania w języku Pascal, a także poznał możliwości wielu innych ciekawych programów, jak np. Excel.

Opieka mentorska – relacja mistrz-uczeń
Uczniowie biorący udział w projekcie są także objęci opieką mentorską. Podczas uroczystej gali swoimi refleksjami na temat relacji pomiędzy mentorem i uczniem opowiedzieli prof. Tomasz Szarek z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Marta Muchewicz, uczennica drugiej klasy liceum.

– Uważam, że jako nauczyciel akademicki mam pewne powinności społeczne. Myślę, że powinienem robić coś sensownego. Mentoring umożliwia mi to, a ponadto jest formą bycia z drugim człowiekiem. A poza tym, gdy jest to osoba taka jak Marta, piękna, młoda, zdolna i do tego jeszcze dobrze wychowana, to czego chcieć więcej? – komplementował swoją podopieczną prof. Tomasz Szarek z Uniwersytetu Gdańskiego.
– Spotkania z profesorem rozwinęły moją wiedzę, ale także rozbudziły moją ciekawość i jeszcze bardziej pogłębiły moje zainteresowanie matematyką. Myślę też, że trochę mnie ukierunkowały na to, co chcę robić w przyszłości – opowiadała uczennica Marta Muchewicz, która ma bardzo wszechstronne zainteresowania, nie tylko interesuje się matematyką, ale również od 11 lat maluje i nie wyobraża sobie życia bez czytania książek.  

Prestiż i rozwój
Sami uczniowie doceniają możliwości, jakie daje uczestnictwo w projekcie. Czują się wyróżnieni. Czy zdolni? Wielu z nich nie lubi używać tego epitetu. Ale zauważają, że inni próbowali się dostać do projektu i im się nie udało. A oni znaleźli się w projekcie...
– Uczestnictwo w projekcie „Zdolni z Pomorza” to dla mnie prestiż, ponieważ znam kilka osób, które chciały przystąpić do projektu, ale – z różnych przyczyn – nie udało im się. Tym bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że jest to program dla osób mających ponadprzeciętną wiedzę i chcących się dalej rozwijać. To wyróżnienie samo w sobie – mówi Bartosz Kowalczyk, uczeń biorący udział w projekcie.
– Projekt „Zdolni z Pomorza” pozwala pójść o krok dalej w porównaniu do tego, co oferuje szkoła i wciąż okrajana podstawa programowa. Na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu rozbudowujemy naszą wiedzę, korzystamy również z zajęć praktycznych, podczas których dokonujemy eksperymentów, na które niestety brak czasu na lekcjach szkolnych. A wiadomo, że jest to znacznie lepszy sposób na utrwalenie wiedzy i jej przyswojenie niż tylko i wyłącznie sucha teoria z książek – podkreśla Grzegorz Boroszko, uczestnik projektu, objęty dodatkowo opieką mentorską w ramach systemu przez wykładowcę z jednej z pomorskich uczelni.

Wiele osób zaangażowanych

W uroczystej gali wziął udział wicemarszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, który w swoim przemówieniu podziękował wielu osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
– Realizacja programu Zdolni z Pomorza nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania wielu osób. Chcę w tym miejscu podziękować w szczególny sposób nauczycielom, opiekunom pedagogiczno-metodycznym z lokalnych i Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego oraz rodzicom uczniów uzdolnionych. Bez ich wsparcia systemowe wspieranie uczniów uzdolnionych w województwie pomorskim z całą pewnością nie byłoby tak skuteczne. Słowa uznania należą się samorządom powiatowym, które nierzadko samodzielnie podjęły dodatkowe, wykraczające poza projekt, działania na rzecz uczniów uzdolnionych. Mocno włączyły się również pomorskie uczelnie wyższe (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oraz Uniwersytet Gdański)  – podkreślił  marszałek.

Projekt „Zdolni z Pomorza” to unikatowy w skali kraju pomysł objęcia kompleksową opieką szczególnie utalentowanych uczniów, który został wypracowany w projekcie innowacyjnym realizowanym w latach 2010-2014 przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Obecnie – ponownie korzystając z dostępnych środków unijnych  – samorząd  realizuje wspólnie z pomorskimi powiatami i największymi uczelniami – grupę 26 projektów, w ramach których wszechstronne wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki, jaki i ci, którzy posiadają talenty w zakresie nauk przyrodniczych czy kompetencji społecznych, obejmujących takie przedmioty, jak: język polski, historia, filozofia.

Rozmowa z laureatem konkursu projektówLaureat konkursu projektów wraz z nauczycielem oraz radnym

Wręczenie dyplomówZbieranie losów podczas konkursu na gali

Dorota Granoszewska-Babiańska z Departamentu Edukacji i Sportu UMWP z uczniemWręczenie zdjęcia pamiątkowego

Uczniowie wraz z dyplomamiUczeń w bolidzie

Uczniowie na scenie wraz z prowadzącym galęRozmowa mentora z uczennicą objętą opieką mentorską