Olimpijczycy na start!

Kółka olimpijskie

Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza do udziału w rekrutacji na następujące kółka olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

- z matematyki,
- z fizyki,
- z biologii,
- z chemii,
- z języka polskiego.

Zaproszenie kieruje także do uczniów szkół podstawowych:

- z matematyki,
- z chemii.

Kółka olimpijskie to zajęcia prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie, wybitnych naukowców, w tym profesorów, obejmujące specjalistyczne treści związane z konkursami i olimpiadami przedmiotowymi, wykraczające daleko poza podstawę programową. Celem tych zajęć jest przygotowanie wybitnie uzdolnionych uczniów do udziału w tej rywalizacji.

Szczegóły dostępne są tutaj.

Fot. ©Depositphotos/ belchonock