Konkurs projektów „Zdolni z Pomorza” po raz dziewiąty!

KONKURS PROJEKTÓW ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020Ogłaszamy rekrutację na konkurs projektów 2019/2020.

Uwaga – zespoły projektowe, które uzyskały stypendium w ramach projektu Zdolni z Pomorza nie muszą zgłaszać się ponownie do konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie projektów musicie stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby, spełniające warunki podane w regulaminie, oraz opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka,
b) obszar 2: biologia, chemia,
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zaprezentujecie podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i zostanie on oceniony przez komisję.

Najlepsze projekty zostaną nagrodzone – podobnie jak w roku ubiegłym – nagrodami finansowymi (bony podarunkowe).

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu:

Formularz zgłoszeniowy - Konkurs projektów Zdolni z Pomorza 2019/2020

Formularz będzie dostępny do 15 listopada 2019 r. 30 listopada 2019 r. Termin został wydłużony, jednak nie zwlekajcie ze zgłoszeniami!

Do pobrania:
1) 
Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
2) 
Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
3) 
Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.