Start dziesiątej edycji konkursu projektów „Zdolni z Pomorza”!

KONKURS PROJEKTÓW ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Ogłaszamy rekrutację na konkurs projektów 2020/2021.

Uwaga – zespoły projektowe, które wnioskowały o stypendium na realizację projektu i przeszły pomyślnie weryfikację formalną, nie muszą zgłaszać się ponownie do konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie projektów musicie stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie oraz opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zaprezentujecie podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i zostanie on oceniony przez komisję.

Najlepsze projekty zostaną nagrodzone – podobnie jak w latach minionych – nagrodami finansowymi (bony podarunkowe).

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Wypełnione zgłoszenie projektu podpisane przez opiekuna zespołu powinno zostać przesłane na adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs projektów 2020/2021” do 31 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).