Zgłoszone projekty i... dodatkowy nabór

KONKURS PROJEKTÓW ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 do udziału w konkursie projektów zgłoszono następujące projekty:

w obszarze matematyczno-fizyczno-informatycznym:

- Co widzę, kiedy nie patrzę,
- Czego oczy nie widzą,
- FlashCards;

w obszarze biologiczno-chemicznym:

- EDUZOO,
- Zapraszamy trzmiele do ogrodu. Proekologiczne myślenie o przyrodzie;

w obszarze kompetencji społecznych:

- Historia i piękno zaklęte w rzeźbie, 
- Słuchowisko radiowe „Dzikie gryzonie”.

Nie jest to jednak lista zamknięta i ostateczna. Dla wszystkich, którzy chcieliby ze swoimi przedsięwzięciami do tej grupy dołączyć mamy bowiem dobrą nowinę:

Ogłaszamy dodatkowy nabór do konkursu do 21 grudnia 2020 roku.

Aby wziąć udział w konkursie musicie stworzyć grupę liczącą min. 2 osoby spełniające warunki podane w regulaminie oraz opracować projekt konkursowy zgodnie z podanymi wskazówkami. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie objęci opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny objęte wsparciem w ramach projektu:
a) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka;
b) obszar 2: biologia, chemia;
c) obszar 3: kompetencje społeczne.

W każdym z obszarów projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk. Projekt zaprezentujecie podczas spotkania konkursowego zespołów projektowych i zostanie on oceniony przez komisję.

Najlepsze projekty zostaną nagrodzone – podobnie jak w latach minionych – nagrodami finansowymi (bony podarunkowe).

Zapraszamy do zgłaszania się do konkursu.

Do pobrania:
1) Wzór zgłoszenia projektu,
2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
3) Załącznik nr 1 do regulaminu - wskazówki dla uczestników,
4) Załącznik nr 2 do regulaminu - harmonogram.

Wypełnione zgłoszenie projektu podpisane przez opiekuna zespołu powinno zostać przesłane na adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs projektów 2020/2021” do 21 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).