Kursy dla nauczycieli matematyki na Uniwersytecie Gdańskim

Kobieta ćwiczy z gumą, przybrała pozycję przypominającą trójkątW dniu 16 listopada 2019 r. Uniwersytet Gdański proponuje trzy kursy doskonalące adresowane do nauczycieli matematyki:

1. Geometria trójkąta na zajęciach kółka matematycznego w szkole podstawowej (kod kursu: MM-SP-3) – kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych
2. Geometria trójkąta na zajęciach kółka matematycznego w szkole ponadpodstawowej (kod kursu: MM-PP-3) – kurs skierowany do nauczycieli szkół ponadpodstawowych
3. Rachunki, wykresy funkcji i geometria z programem GeoGebra (kod kursu: MM-PP-4, MM-SP-4) – kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...