Oferta Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli matematyki

Nauczycielka w sali lekcyjnej na tle zapisanej tablicyUniwersytet Gdański informuje o uruchomieniu w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” rekrutacji na dwa doskonalące kursy e-learningowe dla nauczycieli matematyki:

Liczby i wyrażenia algebraiczne – dowody - kurs będzie dotyczył działów związanych z liczbami i wyrażeniami algebraicznymi na poziomie podstawowej matury z matematyki. Poruszone zostaną takie tematy, jak: działania na liczbach rzeczywistych w tym pierwiastkach, potęgach i logarytmach, własności liczb całkowitych, tożsamości algebraiczne i nierówności, wzory skróconego mnożenia. Każda z dziewięciu lekcji będzie zawierała około 10 zadań typu „udowodnij”. W większości będą to zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami. Do pozostałych zadań podane będą wskazówki, w jaki sposób można je rozwiązać. Materiał ten będzie przedstawiony w takiej formie, że będzie można go przekazać uczniom.

Teoria liczb i algebra – dowody - kurs będzie dotyczył działów związanych z teorią liczb i algebrą na poziomie rozszerzonej matury z matematyki. Poruszone zostaną takie tematy, jak: badanie własności liczb naturalnych i całkowitych, przekształcenia algebraiczne z uwzględnieniem wzorów skróconego mnożenia, wyrażeń wymiernych i działań na logarytmach, wielomiany oraz nierówności. Każda z dziewięciu lekcji będzie zawierała około 8 zadań typu „udowodnij”. W większości będą to zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami. Do pozostałych zadań podane będą wskazówki, w jaki sposób można je rozwiązać. Materiał ten będzie przedstawiony w takiej formie, że będzie można go przekazać uczniom.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Fot. ©Depositphotos/ jukai5