Tak! Tak! Już od dzisiaj można się zapisywać na obozy naukowe

Obozy naukowe – przystań jachtowaSiedem dni na żaglach – ten wakacyjny plan staje się coraz bardziej realny, ponieważ rozpoczęła się właśnie rekrutacja na letnie obozy naukowe. Urokliwa lokalizacja i wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu, a do tego jeszcze warsztaty naukowe – czego chcieć więcej, by wakacje były niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju? Rekrutacja trwa do 21 czerwca.

W tym roku obozy naukowe odbędą się w sierpniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Ale, aby móc pojechać do Górek Zachodnich, należy wziąć udział w rekrutacji i spełnić kilka warunków. Oczywiście trzeba mieć zgodę rodzica, ale też trzeba uzyskać pozytywną opinię z Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. 

Co zrobić, żeby wziąć w nich udział?
1. Najpierw powinieneś  dostarczyć wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz rekrutacyjny.
2. Następnie nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne lub opiekunowie pedagogiczno-metodyczni wypełniają drugą część wniosku tzn. opinię w sprawie udziału ucznia w obozie naukowym.
3. O tym, czy zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w obozie, decyduje liczba punktów, którą otrzymałeś za udział w różnych formach wsparcia dostępnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Jakie kryteria są brane pod uwagę?
Opiekunowie dokonując oceny, będą brać pod uwagę następujące kryteria (w skali od 0 do 4 pkt):  aktywność ucznia na zajęciach pozalekcyjnych, udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych w ramach projektu, sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach w trakcie trwania projektu, aktywność w pozostałych formach dostępnych w ramach systemu „Zdolni z Pomorza” (np. spotkania akademickie, zajęcia olimpijskie, e-learning, warsztaty olimpijskie, DKF) oraz  frekwencję na zajęciach.  Poza procesem rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie, którzy korzystają z opieki mentorskiej, oczywiście po uzyskaniu pozytywnej opinii mentora na temat przebiegu współpracy.

Terminy obozów:
•    07.08 – 13.08.2017
•    14.08 – 20.08.2017
•    21.08 – 27.08.2017
•    28.08 – 03.09.2017

Organizatorem tegorocznych obozów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - zasady rekrutacji

Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - regulamin obozu

Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - ramowy program

Zdolni z Pomorza - obozy naukowe - formularz zgłoszeniowy