Rejs na rozpoczęcie obozu naukowego

Marszałek Struk wraz z uczestniczką obozu na żaglówce, pokazuje kierunek dłońmiNarodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich na wybitnych uczniów czekają zajęcia i wiele dodatkowych atrakcji. Jedną z nich... była wizyta marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i wspólny rejs, bo żeglowanie to wielka pasja marszałka. 


– Żeglowanie wymusza odpowiedzialność na jachcie i kształtuje charakter - tłumaczył młodzieży marszałek, który ma patent kapitana jachtowego. – Ponadto w żeglowaniu wykorzystywane są różne dziedziny nauki np. w nawigacji i locji, wszystko zależy od stopnia wtajemniczenia. Ja sam żegluję od 12. roku życia, startowałem też w regatach żeglarskich, dlatego
wiem, że to jest bardzo dobra szkoła życia. Na jachcie bardzo ważne jest współdziałanie w zespole, współodpowiedzialność za koleżankę i kolegę na jachcie, porządek na pokładzie i etykieta. To są takie czynności i takie cechy, które warto posiąść. Uważam, że żeglarstwo jest ważną dyscypliną rozwijającą każdego – a zwłaszcza młodego człowieka. To nie tylko pasja polegająca jedynie na żeglowaniu w dobrych warunkach, bo bardzo często są też gorsze warunki, kiedy morze, sztorm i wiatr obdziera każdą niedoskonałość i każdy błąd - podkreślił marszałek. 

Letni obóz naukowy to forma wsparcia dla wybitnych uczniów uczestniczących w projekcie Zdolni z Pomorza. Podczas tygodniowego pobytu młodzież będzie codziennie przez 5 godzin uczestniczyć w zajęciach i warsztatach a 2 godziny spędzi pływając na jachtach. W czterech turnusach uczestniczyć będzie 120 osób.

– Jest to forma wyróżnienia, w obozach bierze udział jedna dziesiąta spośród 1200 uczniów objętych wsparciem w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Aby zakwalifikować się na jeden z czterech turnusów młodzi ludzie musieli spełnić kilka warunków - mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP. – Pod uwagę były brane m.in. wyniki konkursów organizowanych w ramach projektu, udział w spotkaniach akademickich. Liczyły się także osiągnięcia w olimpiadach naukowych. 
Marszałek Struk wraz z dwiema uczestniczkami obozu na żaglówceMarszałek Struk wraz z dwiema uczestniczkami obozu na żaglówceMarszałek Struk wraz z dwiema uczestniczkami obozu na żaglówceTrzy osoby siedzą w żaglówce, dwie z nich machają do zdjęciaDwie osoby w żaglówceSternik wraz z uczestnikami obozu na żaglówceMarszałek Struk wraz z uczestnikami obozu na żaglówce, pokazuje coś palcemMarszałek Struk wraz z uczestniczką obozu na żaglówce, pokazuje kierunek dłońmi