Zdolni z Pomorza na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa

Uczniowie w Narodowym Centrum Żeglarstwa – inauguracja obozu naukowegoWręczenie kart obozowicza, gratulacje i inauguracyjne rejsy jachtami – tak rozpoczął się pierwszy turnus obozów naukowych organizowanych w ramach projektu. Pierwszych czterdzieścioro szczęśliwych uczestników, po wczorajszym zakwaterowaniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w  Gdańsku, dziś uroczyście rozpoczęło udział w letnim wypoczynku. Przed nimi tydzień wypełniony warsztatami naukowymi, wycieczkami, zajęciami i zabawami integracyjnymi oraz żeglowaniem. Zajęć żeglarskich w tym roku przewidziano – w odpowiedzi na głosy uczestników – nieco więcej niż uprzednio.

Aby zakwalifikować się na obóz konieczna była rzetelna praca podczas minionego roku szkolnego. Pod uwagę brane były, między innymi, osiągnięcia w konkursach oraz aktywne korzystanie z form wsparcia oferowanych w ramach projektu. System Zdolni z Pomorza prowadzony jest przez Województwo Pomorskie w partnerstwie z samorządami powiatowymi i największymi uczelniami z naszego regionu. Jednym z partnerów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, która odpowiada za realizację obozów naukowych dla najzdolniejszych Pomorzanek i Pomorzan.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z inauguracji w dalszej części artykułu.

Uczniowie w Narodowym Centrum Żeglarstwa – inauguracja obozu naukowegoUczniowie w Narodowym Centrum Żeglarstwa – inauguracja obozu naukowego

Uczniowie w Narodowym Centrum Żeglarstwa – inauguracja obozu naukowego

kk20180710 090257kk20180710 101901

kk20180710 102004kk20180710 102100

kk20180710 102012kk20180710 102037