II turnus obozu naukowego „Zdolni z Pomorza” rozpoczęty!

Uczniowie stojący na żaglówceKolejnych 40 uczestników systemu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych rozpoczęło udział w letnim obozie naukowym „Zdolni z Pomorza”. W najbliższym tygodniu uczestnicy będą brać udział w zajęciach naukowych, wycieczkach i rejsach na jachtach. Podczas inauguracji młodzi uzdolnieni Pomorzanie otrzymali karty obozowicza i drobne upominki. Mimo deszczowej pogody został też zorganizowany inauguracyjny rejs po wodach Wisły Śmiałej, w okolicach mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS.

Ze strony Akademii Wychowania Fizycznego i sportu obozowiczów przywitali prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda-Biernacka, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju oraz Maciej Szafran, Manager Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS. Samorząd Województwa Pomorskiego był reprezentowany przez Ewę Furche, wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Pomorskiego, Dorotę Granoszewską-Babiańską, kierownik Referatu aktywizacji zawodowej i społecznej w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Piotra Bojkę, kierownika przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza oraz Paulę Siemińską z zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

Trzy tygodniowe turnusy obozów naukowych stanowią jedną z licznych form wsparcia oferowanych uzdolnionym uczniom zamieszkałym w województwie pomorskim, którzy zostali zakwalifikowani do systemu w procesie kilkuetapowej diagnozy i rekrutacji. W ramach systemu wsparciem objęte są uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki oraz kompetencji społecznych. Corocznie ponad 1500 uczniów uzdolnionych z terenu całego województwa uzyskuje szansę na rozwój swoich ponadprzeciętnych uzdolnień, m.in. uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich, konkursach, uczniowskiej konferencji naukowej, opiece mentorskiej i innych formach.

System Zdolni z Pomorza prowadzony jest przez Województwo Pomorskie w partnerstwie z samorządami powiatowymi i największymi uczelniami z naszego regionu. Jednym z partnerów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, która odpowiada za realizację obozów naukowych dla najzdolniejszych Pomorzanek i Pomorzan.

Łącznie realizowanych jest 26 projektów Zdolni z Pomorza współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektów wynosi 26 729 894,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 25 393 399,89 zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z inauguracji w dalszej części artykułu.

Uroczysta inauguracja letniego obozu naukowegoUroczysta inauguracja letniego obozu naukowegoUroczysta inauguracja letniego obozu naukowego

Żaglówki na Martwej WiśleŻaglówki na Martwej WiśleŻaglówki na Martwej WiśleZacumowane żaglówki