120 uczniów wkrótce wyruszy na letnie obozy naukowe

Żaglówka pływająca po Martwej WiśleProgram naukowy i rekreacyjny, w tym wycieczki oraz zajęcia żeglarskie – tak wyglądać będą obozy naukowe dla uczestników systemu „Zdolni z Pomorza”. Do udziału w nich zakwalifikowano 120 osób. Pierwszy turnus dla 40 uczniów rozpocznie się 29 lipca. Podobnie jak w latach poprzednich, obozy odbywać się będą w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brana była aktywność ucznia w całym systemie wsparcia „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku terminy obozów zostały zaplanowane następująco: 
1 turnus: 29.07.2019–04.08.2019
2 turnus: 05.08.2019–11.08.2019
3 turnus: 12.08.2019–18.08.2019

Przypominamy ramowy program obozu oraz informację, co należy ze sobą zabrać.

Prosimy też o zapoznanie się z regulaminem obozu.

W najbliższym czasie wszystkie osoby zakwalifikowane na obóz otrzymają drogą elektroniczną informacje na temat wymaganych dokumentów, w tym:

  • dokumentacji projektowej,
  • dokumentacji uczestnika obozu (karta kwalifikacyjna, zgoda na wykorzystanie wizerunku).


Fot. Urszula Abucewicz