Ahoj, przygodo!

Dziewczyna na żaglówceSą młodzi, ambitni i bardzo pracowici. Nauka to ich pasja, więc nic w tym dziwnego, że nawet podczas wakacji starają się pogłębić swoją wiedzę. Czterdziestu uczestników pierwszego turnusu obozu naukowego „Zdolni z Pomorza”, którzy przedwczoraj przybyli do Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wczoraj uroczyście rozpoczęło udział w letnim wypoczynku. Otrzymali karty obozowicza i odbyli inauguracyjny rejs na jachtach. Kolejne dni ich pobytu na obozie będą wypełnione warsztatami naukowymi, wycieczkami, zabawami integracyjnymi oraz żeglowaniem.

Aby zakwalifikować się na obóz, konieczna była rzetelna praca podczas minionego roku szkolnego. Pod uwagę brano aktywność w korzystaniu z form wsparcia oferowanych w ramach systemu „Zdolni z Pomorza”.