Rekrutacja uzupełniająca na obóz naukowo-żeglarski

Żaglówki na Zatoce Gdańskiej

Informujemy, że wyniki rekrutacji na obóz naukowo-żeglarski, w ramach której można było składać dokumenty do 28 czerwca 2021 r., zostaną ogłoszone w poniedziałek, 5 lipca 2021 r. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujących turnusach:

3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021
4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021
5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021
6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021

W związku z tym ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do 13 lipca 2021 r. (wtorek).

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy:

  • wypełnić i podpisać formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletni uczeń, a w imieniu ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym) oraz podpisać oświadczenia;
  • oryginał wypełnionego w obu częściach i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem złożyć w wersji papierowej do 13 lipca 2021 r. (wtorek):

- w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo 

- przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Informacji na temat obozów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

•  Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
•  Monika Łuczak-Skonieczna, tel. 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W sześciu turnusach może wziąć udział 240 uczestników.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”
Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2020/2021
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenia
Regulamin letniego obozu naukowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
Ramowy Program Letniego Obozu Naukowego 2021

Projekt „Zdolni z Pomorza” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział ucznia w obozie (podobnie jak w innych formach wsparcia w ramach projektu) jest nieodpłatny.