Rusza rekrutacja na obozy naukowo-żeglarskie

Ćwiczenia w łodziach

Już 11 lipca 40 uczniów będzie mogło rozpocząć wypoczynek na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć udział w tej formie wsparcia trzeba wykazać się aktywnością w korzystaniu z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 11.07.2022–17.07.2022
2 turnus: 18.07.2022–24.07.2022
3 turnus: 25.07.2022–31.07.2022

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy:

  • do 1 czerwca 2022 r. wypełnić formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej;
  • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować dokumenty do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
  • wydrukować dokumenty w 2 kopiach;
  • we wskazanych miejscach opatrzyć je podpisami (rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, jeśli jest pełnoletni);
  • w celu wypełnienia i podpisania części drugiej formularza należy się zgłosić do opiekuna pedagogiczno-metodycznego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym;
  • jeden egzemplarz całkowicie uzupełnionego formularza w wersji papierowej do 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek):

- złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo
- przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;

  • drugi egzemplarz zachować.

Informacji na temat obozów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

  • Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Agnieszka Smugła, tel. 58 32 68 395, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W trzech turnusach może wziąć udział łącznie 120 uczestników.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”
Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2021/2022
Formularz rekrutacyjny
Regulamin letniego obozu naukowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
Ramowy Program Letniego Obozu Naukowego 2022
Niezbędnik obozowicza

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z programem zajęć w Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Laboratorium Genetyki AWFiS.

Projekt „Zdolni z Pomorza” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział ucznia w obozie (podobnie jak w innych formach wsparcia w ramach projektu) jest nieodpłatny.