Zaczęło się!

Wręczanie kart obozowicza

Czterdziestu uczestników pierwszego turnusu obozu naukowego „Zdolni z Pomorza”, którzy w poniedziałek (11 lipca) przybyli do Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wczoraj (czyli we wtorek, 12 lipca) uroczyście rozpoczęło udział w letnim wypoczynku. Z rąk pana Józefa Sarnowskiego, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, otrzymali karty obozowicza, a następnie odbyli zajęcia na łodziach. Kolejne dni ich pobytu na obozie będą wypełnione warsztatami naukowymi, wycieczkami, zabawami integracyjnymi oraz żeglowaniem.

Aby zakwalifikować się na obóz, konieczna była rzetelna praca podczas minionego roku szkolnego. Pod uwagę brano aktywność w korzystaniu z różnorodnych form wsparcia oferowanych w ramach systemu „Zdolni z Pomorza”.

Młodzież z kartami obozowiczaPrzedstawiciele UMWP, kierownik NCŻ i kierownik obozuŁodzie na przystaniMłodzież wchodzi na łodzie