Warsztaty przygotowujące do IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej

Warsztaty - IV PUKNPrzygotowania do IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” nabierają tempa. Za nami warsztaty dla uczniów biorących aktywny udział w tym wydarzeniu. Szkolenia dla osób, które zgłosiły najbardziej interesujące propozycje prezentacji odbyły się 12 września. Tegoroczne warsztaty realizowane były w formie zdalnej.

Celem tych internetowych szkoleń było wsparcie uczniów, których tematy referatów zostały zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji, jak również tych, którzy będą przygotowywać poster lub artykuł naukowy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak dobrze się przygotować i zaprezentować podczas konferencji, od czego rozpocząć poszukiwania literatury do referatu, a także jak przygotować plakat i artykuł naukowy wraz z aparatem krytycznym.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku i Politechnikę Gdańską. Uczestników zajęć przywitała dr Anna Niewulis z Politechniki Gdańskiej, która jest opiekunem naukowym IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej. Warsztaty poprowadzili: dr inż. Bartłomiej Cieślik z Politechniki Gdańskiej oraz Justyna Malinowska i Małgorzata Kwaśnik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.

Dla uczestników zostały przygotowane materiały szkoleniowe wraz z wytycznymi w zakresie przygotowania artykułów i posterów. W celu ułatwienia młodym naukowcom poszukiwań odpowiedniej literatury sporządzono dla nich listę związanych z tematyką konferencji książek, które Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zakupiła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Lista została uzupełniona o spisy treści wymienionych w niej pozycji. Cały ten pakiet materiałów dostępny jest dla aktywnych uczestników konferencji po zalogowaniu na platformę eNauczanie.

Organizatorzy serdecznie dziękują młodzieży za aktywny udział w warsztatach z nadzieją, że pomogli jej w przygotowaniach do udziału w IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej.

Wystąpienia publiczne i prezentacjeWyszukiwanie publikacji naukowychPrzygotowanie artykułu i posteru