IV Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa – relacja

Prowadzący konferencję

21 listopada 2020 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyła się IV Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie realizowane było w formie zdalnej. Obrady w ramach czwartej edycji konferencji toczyły się pod hasłem „Cywilizacja kontra natura. Ziemia w obliczu zmian klimatycznych”. Ta aktualna tematyka zainteresowała niemal 200 uczestników.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który omówił znaczenie uczniowskich konferencji w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Następnie głos zabrał prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, która jest zaangażowana w organizację konferencji dla uczniów od jej pierwszej edycji. Ostatnim, jednak nie mniej ważnym punktem części rozpoczynającej konferencję był wykład inauguracyjny pt. „Wpływ życia na klimat w historii naszej planety”, który wygłosił prof. dr hab. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

Po krótkiej przerwie uczestnicy dołączali do sesji jednego z czterech wybranych wcześniej paneli dziedzinowych: z biologii, chemii, nauk humanistycznych lub nauk technicznych. W każdym panelu dziedzinowym obok najzdolniejszych uczniów można było wysłuchać wystąpień naukowców: prof. Jacka Piskozuba w sesji biologicznej, dra inż. Bartłomieja Cieślika w sesji chemicznej, prof. Mirosława Miętusa w sesji nauk technicznych oraz dra hab. Krzysztofa Kornackiego w sesji nauk humanistycznych. Podczas przerwy w sesjach można było zapoznać się z ciekawie przygotowanymi przez uczniów posterami.

Podczas trzygodzinnych obrad dwudziestu uczniów prelegentów wygłosiło szesnaście referatów. Pomorscy uczniowie postanowili zmierzyć się z tegorocznym tematem, analizując czynniki mające wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko człowieka, przedstawiali także, jak owe zmiany wpływają na różne gatunki oraz prezentowali rozwiązania, które mogą okazać się pomocne w poprawie stanu naszej planety. Po każdym wystąpieniu odbywała się sesja pytań od moderatorów i pozostałych uczestników. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli zgłębiać zagadnienia związane z klimatem Ziemi zapoznając się z materiałami przygotowanymi przez partnerów konferencji i projektu „Zdolni z Pomorza”.

Tradycyjnie na połowę przyszłego roku planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej.

Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka oraz Pomorski Kurator Oświaty.

Partnerami konferencji byli: Hevelianum, Centrum Nauki Experyment w Gdyni i Biproraf Sp. z o.o.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Gdańsk oraz Trojmiasto.pl.

Wypowiedź Marszałka Województwa PomorskiegoWypowiedź Rektora PGWykład inauguracyjny prof. PiskozubaWykład prof. PiskozubaWykład dra inż. CieślikaWykład prof. MiętusaWykład prof. KornackiegoModerator mgr inż. MrozińskiModerator zadaje pytanie prelegentceModerator zadaje pytanie prelegentowiPrelegentkaPrelegentka z moderatoremPytanie od uczestnikaPytanie od uczestnikaPytanie od uczestnikaPytanie od moderatora dla uczestnikówPrelegentkaPrelegentka