V Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa – zgłoszenia propozycji abstraktów i posterów do 21 maja 2021 r.

Mikroświat i mikroskopOrganizatorzy V Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej z przyjemnością zawiadamiają, że termin rejestracji czynnych uczestników konferencji został wydłużony do 21 maja 2021 r. Uczniowie zainteresowani wystąpieniem z referatem lub posterem podczas V PUKN chęć uczestnictwa w wydarzeniu zgłaszają poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu lub posteru będzie podana w terminie do 30 czerwca połowie lipca 2021 r.

Fot. Pixabay