Rozpoczynamy opiekę mentorską dla wybitnie uzdolnionych uczniów

Opieka mentorska!Kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach projektów Zdolni z Pomorza jest opieka mentorska – indywidualne wsparcie pojedynczego ucznia uzdolnionego. Polega ono na realizowaniu programu opracowywanego przez mentora we współpracy z uczniem.

Opiekę mentorską będą realizować trzy uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

W ramach tej wyjątkowej formy wsparcia uczeń w ciągu roku szkolnego otrzymuje 20 godzin opieki mentora. Forma ta skierowana jest do uczniów posiadających wybitne uzdolnienia, potwierdzone np. poprzez uzyskane tytuły laureatów w konkursach i olimpiadach. Spośród ponad 1300 uczniów, którzy mogą być objęci wsparciem w ramach systemu Zdolni z Pomorza, mentorzy zostaną przyznani  zaledwie kilkunastu osobom rocznie.

W proces rekrutacji zaangażowane są Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego funkcjonujące w każdym powiecie województwa pomorskiego.