Mentorzy dla wybitnych

Opieka mentorska!Ci spośród uczestniczących w systemie Zdolni z Pomorza uczniów, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia, mogą otrzymać wyjątkowe wsparcie w postaci opieki mentorskiej. Wyróżniony uczeń pracuje indywidualnie z mentorem – naukowcem zatrudnionym na jednej z pomorskich uczelni.

Do Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego wpłynęło wiele wniosków aplikacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ubiegali się o opiekę mentorską. Wyłoniono dwanaścioro uczniów, którzy zostali objęci opieką mentorską. Gimnazjalistom, którzy wyróżnili się specjalnymi osiągnięciami, zaproponowano uczestnictwo w projekcie Zdolni z Pomorza na wyższym etapie edukacyjnym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z mentorem.

W dalszej części artykułu przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące opieki mentorskiej.

Uczniowie zakwalifikowani do opieki mentorskiej pochodzą z następujących powiatów: chojnickiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, słupskiego, sztumskiego oraz wejherowskiego. Poniżej przedstawiamy dane szczegółowe dotyczące opieki mentorskiej w roku szkolnym 2016/2017.

Uczelnia (opieka mentorska) obszar naukowy liczba uczniów
Uniwersytet Gdański biologia 1
matematyka 3
Politechnika Gdańska fizyka 2
informatyka 1
Akademia Pomorska w Słupsku fizyka 1
matematyka 1
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych informatyka 2
Akademia Morska w Gdyni fizyka 1
Łącznie: 12