Opieka mentorska 2019/2020

Obrazek - pomoc w przejściu przez uskokOgłaszamy rekrutację na formę wsparcia jaką jest opieka mentorska. 

Ta wyjątkowa forma wsparcia jest realizowana przez następujące uczelnie:
- Uniwersytet Gdański,
- Politechnika Gdańska,
- Akademia Pomorska w Słupsku,
- Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
- Uniwersytet Morski w Gdyni oraz
- Gdański Uniwersytet Medyczny
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Wsparcie mentora zapewnia indywidualną opiekę dla wybitnych uczniów uczestniczących w projekcie. Uczniowie objęci tą formą wsparcia to najczęściej laureaci olimpiad, uczestnicy konferencji naukowych itp. Jeden uczeń w ramach projektu w ciągu roku szkolnego otrzymuje 20 godzin opieki mentorskiej, podczas których współpracuje z mentorem (wykładowcą akademickim) na podstawie indywidualnego programu rozwoju ucznia opracowywanego przez mentora przy udziale ucznia. 

Jeśli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia – zgłoś się do swojego nauczyciela lub opiekuna pedagogiczno-metodycznego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego.

Rekrutacja trwa do 7 października 2019 r.

Fot. ©Depositphotos/jesadaphorn