Opieka mentorska 2020/2021

PARTNERSHIP

Ogłaszamy rekrutację na opiekę mentorską. 

Ta wyjątkowa forma wsparcia jest realizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” przez następujące uczelnie:
- Akademia Pomorska w Słupsku,
- Gdański Uniwersytet Medyczny,
- Politechnika Gdańska,
- Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
- Uniwersytet Gdański i
- Uniwersytet Morski w Gdyni.

Wsparcie mentora to indywidualna opieka dla wybitnych uczniów uczestniczących w projekcie. Uczniowie objęci tą formą wsparcia to najczęściej laureaci olimpiad, uczestnicy konferencji naukowych itp. Jeden uczeń w ramach projektu w ciągu roku szkolnego otrzymuje 20 godzin opieki mentorskiej, podczas których współpracuje z mentorem (wykładowcą akademickim) na podstawie indywidualnego programu rozwoju ucznia opracowywanego przez mentora przy udziale ucznia. 

Jeśli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia – zgłoś się do swojego nauczyciela lub opiekuna pedagogiczno-metodycznego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego.

Fot. ©Depositphotos/ Buchachon Petthanya