Przygoda intelektualna na całe życie – nasza rozmowa z prof. Tomaszem Szarkiem

Tomasz SzarekJedną z form wsparcia uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” jest opieka mentorska, polegająca na indywidualnej opiece uzdolnionego ucznia przez wybitnego naukowca. O mentoringu, fascynacji książkami i stawianiu sobie wciąż nowych wyzwań - rozmawiam z Tomaszem Szarkiem, profesorem matematyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktorem filozofii, z którym udało mi się spotkać tuż przed jego wyjazdem do Holandii, gdzie razem z Sandrem Hille pracuje nad książką o teoriach procesów markowowskich. 

Czytaj więcej...

Mentorzy dla wybitnych

Opieka mentorska!Ci spośród uczestniczących w systemie Zdolni z Pomorza uczniów, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia, mogą otrzymać wyjątkowe wsparcie w postaci opieki mentorskiej. Wyróżniony uczeń pracuje indywidualnie z mentorem – naukowcem zatrudnionym na jednej z pomorskich uczelni.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy opiekę mentorską dla wybitnie uzdolnionych uczniów

Opieka mentorska!Kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach projektów Zdolni z Pomorza jest opieka mentorska – indywidualne wsparcie pojedynczego ucznia uzdolnionego. Polega ono na realizowaniu programu opracowywanego przez mentora we współpracy z uczniem.

Opiekę mentorską będą realizować trzy uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

Czytaj więcej...