Opis projektu

3 efs poziom miniLogo projektu Zdolni z Pomorza niebieskie żagle

Projekt Zdolni z Pomorza


Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

  • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
  • informatycznych,
  • umiejętności uczenia się,
  • społecznych,
  • inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Wartość projektu: 7 464 238,02 zł.

Kwota dofinansowania projektu – 7 091 026,12 zł.

Numer wniosku o dofinansowanie projektu Zdolni z Pomorza: RPPM.03.02.02-22-0021/16

Link do uchwały przyznającej dofinansowanie


OPISY POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW


Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni
Zdolni z Pomorza – Akademia Pomorska w Słupsku
Zdolni z Pomorza – Gdańsk
Zdolni z Pomorza – Gdański Uniwersytet Medyczny
Zdolni z Pomorza – Gdynia
Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska
Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki
Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski
Zdolni z Pomorza – powiat gdański
Zdolni z Pomorza – powiat kartuski
Zdolni z Pomorza – powiat kościerski
Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński
Zdolni z Pomorza – powiat lęborski
Zdolni z Pomorza – powiat malborski
Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski
Zdolni z Pomorza – powiat pucki
Zdolni z Pomorza – powiat słupski
Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki
Zdolni z Pomorza – powiat sztumski
Zdolni z Pomorza – powiat tczewski
Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski
Zdolni z Pomorza – Słupsk
Zdolni z Pomorza – Sopot
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański