Letnie obozy naukowe - galeria

Zbiórka - hej przygodo!

Inauguracja obozu

Szkolenie przeciwpożarowe

Praca zespołowa

Żeglowanie

Wycieczka do Gdańska

W zdrowym ciele...

Wieczorową porą