Pomoce dydaktyczne w Sopocie

Trzech uczniów obserwuje pracę sztucznego sercaW ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Sopot” zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: 

komputer dla nauczyciela, rzutnik, głośniki, gry symulacyjne do rozwijania kreatywności/przedsiębiorczości, zestaw bezpośrednich pomocy do fizyki i biologii, pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, informatyki.

  

 

 

Mięśnie nogi – fantomSzkielet czaszki

FantomPomoc naukowa

Uczniowie grają w grę planszowąLaptop wraz z oprogramowaniem biurowym 

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z biologii