Zadanie dodatkowe – etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2021/2022Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane do 4 marca 2022 r.

Zgodnie z regulaminem uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Zadania należy nadesłać do 4 marca 2022 r. na podane poniżej adresy e-mail. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych.

Czytaj więcej...

Etap powiatowy – Informacja 4

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2021/202217 stycznia 2022 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki II etapu (powiatowego) Pomorskiej Ligi Zadaniowej na portalu „Zdolni z Pomorza” oraz na stronie internetowej organizatora.

21 stycznia 2022 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki II etapu (powiatowego) Pomorskiej Ligi Zadaniowej oraz lista osób zakwalifikowanych do III etapu (wojewódzkiego) na portalu „Zdolni z Pomorza” oraz  na stronie internetowej organizatora. W tym dniu zostaną również zamieszczone kryteria punktowania zadania dodatkowego. Przypominamy, że w etapie wojewódzkim uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za przygotowanie własnego zadania z rozwiązaniem.

Uwaga! Rozwiązania zadań konkursowych pochodzące od osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” nie będą podlegały ocenie.

Czytaj więcej...