Harmonogram etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2022/2023

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2022/2023

do 28.11.2022 r.
Przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego PLZ (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

Czytaj więcej...

Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2022/2023

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2022/2023

Zakres wymagań Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo na etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu zakres wymagań został rozszerzony o treści zawarte w poniższych załącznikach.

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa