Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” ze szkół podstawowych gratulujemy osiągnięcia wysokiego wyniku. Wszystkim uczestnikom każdego z etapów dziękujemy za udział w konkursie. Dziękujemy także nauczycielom przygotowującym uczniów do każdego z etapów konkursu.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 214 osób. Publikujemy końcowe wyniki konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz listy laureatów i finalistów.

Czytaj więcej...

Wyniki wstępne Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – szkoły podstawowe

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Publikujemy wstępne wyniki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół podstawowych. Gratulujmy wszystkim uczestnikom udziału w etapie wojewódzkim, a w sposób szczególny osobom, które uzyskały wysoki wynik. W dniu 11 maja 2021 r. podamy końcowe wyniki konkursu.

Czytaj więcej...

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021 – Informacja 7

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Konkurs dla szkół podstawowych

10 kwietnia 2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA dla uczniów szkół podstawowych.
17 kwietnia 2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE dla uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych gratulujemy osiągnięcia wysokiego wyniku. Wszystkim uczestnikom każdego z etapów dziękujemy za udział w konkursie. Dziękujemy także nauczycielom przygotowującym uczniów do każdego z etapów konkursu.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 218 osób. Publikujemy końcowe wyniki konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz listy laureatów i finalistów.

Czytaj więcej...

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021 – Informacja 6

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Konkurs dla szkół podstawowych

PRZYPOMINAMY!

Uczestnicy etapu wojewódzkiego ze szkół podstawowych proszeni są o przesłanie do 29 marca 2021 r. na poniższe adresy e-mail następujących informacji: Imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela ze szkoły przygotowującego ucznia do konkursu i opcjonalnie imię i nazwisko nauczyciela z LCNK przygotowującego ucznia do konkursu.

Przesłane e-maile traktujemy jako sposób weryfikacji adresów, gdyż właśnie tą drogą uczestnicy otrzymają zadania do rozwiązania. W temacie e-maila prosimy zapisać: weryfikacja adresu i przedmiot. (Przykład - temat maila: weryfikacja adresu MATEMATYKA).

Czytaj więcej...