ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – Informacja 2

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane w Informacji 3.

Zgodnie z regulaminem uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego.

Czytaj więcej...

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – Informacja 1

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Gratulujemy wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do tego etapu. Najliczniejszą grupę uczestników etapu wojewódzkiego stanowić będą uczniowie startujący w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (103 osoby) i chemii (102 osoby), a następnie z matematyki (77 osób) i biologii (71 osób). Najmniej liczne grupy uczniów startować będą w konkursie z informatyki (51 osób) i fizyki (41 osób). Ogółem do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 210 osób ze szkół podstawowych i 235 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Razem w etapie wojewódzkim będzie uczestniczyć 445 uczniów. Poniżej zamieszczamy zestawienie przedstawiające liczbę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania.

Czytaj więcej...

Laureaci i finaliści etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Poniżej publikujemy listę laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Czytaj więcej...

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – WYNIKI (INFORMACJA 2)

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Poniżej publikujemy wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki tego etapu. Dodatkowo 22.01.2021r. zostaną zamieszczone kryteria punktowania zadania dodatkowego wraz z informacją o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną do organizatora. Uczestnik etapu wojewódzkiego może bowiem zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem, punkty te doliczane są do wyników końcowych etapu wojewódzkiego.

Czytaj więcej...

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – WYNIKI (INFORMACJA 1)

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w etapie powiatowym konkursu. Poniżej zamieszczamy wyniki wstępne tego etapu. 18.01.2021 r. zostaną opublikowane wstępne listy laureatów i finalistów. Natomiast 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki końcowe II etapu powiatowego PLZ „Zdolni z Pomorza”.

Czytaj więcej...