Wyniki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2019/2020

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Gratulujemy laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” osiągnięcia wysokich wyników, a wszystkim uczestnikom każdego z etapów dziękujemy za udział w naszym konkursie.

Chcielibyśmy również podziękować nauczycielom przygotowującym uczniów do wszystkich etapów PLZ.

Czytaj więcej...

Zmiany regulaminu

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym w Polsce od dnia 13 marca 2020 r. oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom naszego konkursu stacjonarny etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” zaplanowany na dzień 14 i 28 marca 2020 r. został odwołany. Przeprowadzenie konkursu w późniejszym terminie nie mogło mieć również miejsca, tym bardziej, że 20 marca 2020 r. odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono stan epidemii.

Brak możliwości organizacji stacjonarnego etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” spowodował konieczność dostosowania obowiązującego regulaminu PLZ do zaistniałej sytuacji. Najważniejsza zmiana regulaminowa zapisana jest w § 8 pkt 5 zamieszczonym poniżej:

Czytaj więcej...

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – zadanie dodatkowe

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2019/2020 mógł uzyskać W ETAPIE WOJEWÓDZKIM 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego.

Poniżej zamieszczamy listy osób, które nadesłały zadanie dodatkowe.

Czytaj więcej...