Stań w szranki z najlepszymi - Pomorska Liga Zadaniowa 2017

PodiumLubisz nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też rywalizować z innymi? Potrzebujesz motywacji, żeby rozwinąć swoje kompetencje? A może wręcz przeciwnie, na myśl o porównywaniu się z innymi cierpnie Ci skóra? Czas na walkę ze swoimi słabościami i krok ku rozwojowi. Nieważne, które miejsce zajmiesz, liczy się przecież uczestnictwo i zebrane doświadczenia. No i wiedza, która przecież zawsze zostaje. O czym mowa? O Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która właśnie startuje. Do 5 maja należy zgłosić udział w konkursie.

Pomorska Liga Zadaniowa to konkurs organizowany na dwóch poziomach kształcenia: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, oddzielnie dla przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

Szczegółowe informacje o sposobie zapisywania się dostępne są w dalszej części artykułu.

Konkurs jest realizowany w trzech etapach:
I etap podstawowy – przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
II etap powiatowy – w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez nasz portal,
III etap wojewódzki – przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej.

HARMONOGRAM POMORSKIEJ LIGII ZADANIOWEJ (wersja skrócona):

a) zgłoszenie do udziału w konkursie – do 5 maja 2017 roku,
b) eliminacje I etapu podstawowego – od 9 do 10 maja 2017 roku,
c) eliminacje II etapu powiatowego – do 25 maja 2017 roku,
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego – 10 czerwca 2017 roku.

Poniżej artykułu zamieszczono materiały dla uczestników - zakres wymagań dla poszczególnych przedmiotów i etapów edukacyjnych.

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej (PLZ)

1. Zgłoszenie uczniów przez szkołę/placówkę oświatową

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

W zgłoszeniu należy :

 • podać dane teleadresowe szkoły,
 • wprowadzić dane kontaktowe dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
 • dołączyć pliki zawierające listy uczniów zgłaszanych z poszczególnych przedmiotów (fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

Listy zawierają następujące dane: imię i nazwisko ucznia, etap kształcenia (gimnazjalny/ponadgimnazjalny), klasa. Listy sporządzane są osobno dla każdego z przedmiotów.

Wzory list do pobrania:

 1. matematyka
 2. fizyka
 3. informatyka
 4. biologia
 5. chemia
 6. kompetencje społeczne*

2. Zgłoszenie indywidualne (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie zgłosiła się samodzielnie do konkursu)

Uczeń zgłasza się indywidualnie - w wypadku ucznia niepełnoletniego zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny.

W zgłoszeniu należy podać:

 • dane kontaktowe,
 • poziom kształcenia (gimnazjalny/ponadgimnazjalny),
 • klasę,
 • wybrany przedmiot/przedmioty (fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*).

Termin zgłoszeń upływa 5 maja 2017 r. Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POMORSKA LIGA ZADANIOWA 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - formularze zgłoszenia uczniów - biologia

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - formularze zgłoszenia uczniów - chemia

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - formularze zgłoszenia uczniów - fizyka

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - formularze zgłoszenia uczniów - matematyka

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - formularze zgłoszenia uczniów - kompetencje społeczne

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - formularze zgłoszenia uczniów - informatyka

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - kompetencje społeczne - poziom gimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - kompetencje społeczne - poziom ponadgimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - matematyka - poziom gimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - matematyka - poziom ponadgimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - informatyka - poziom gimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - informatyka - poziom ponadgimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - biologia - poziom gimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - biologia - poziom ponadgimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - fizyka - poziom gimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - fizyka - poziom ponadgimnazjalny

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - regulamin

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - harmonogram

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - chemia - gimnazjum

Pomorska Liga Zadaniowa 2017 - zakres wymagań - chemia - poziom ponadgimnazjalny

fot. Sigurd Decroos