Pomorska Liga Zadaniowa - w wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2018/2019Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" znalazła się w w/w wykazie.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy – Pomorskiej Lidze Zawodowej to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminu PLZ o zasięgu: wojewódzkim i powiatowym.

Szczegóły:
http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-20182019/