Sprawdź się w Pomorskiej Lidze Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

Anna Kreft - koordynator Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” prowadzi wykładTegoroczny finał Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” jest okazją, by zadać kilka pytań jej koordynatorowi – Annie Kreft, która jest konsultantem ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Co to jest Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” i do kogo jest skierowana?
Pomorska Liga Zadaniowa to konkurs skierowany do uczniów z całego województwa pomorskiego, jeden z elementów projektu „Zdolni z Pomorza”. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy rywalizują na dwóch poziomach edukacyjnych. Konkurs skierowany jest do osób, które czują, że mają uzdolnienia z jednego lub z kilku z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, a także przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Organizując go, bardzo chcieliśmy dotrzeć do wszystkich uczniów z naszego regionu, stąd też nie ograniczaliśmy możliwości uczestnictwa w nim tylko do uczniów objętych już wsparciem w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Konkurs ma otwartą formułę i składa się z trzech etapów. Po przejściu etapu kwalifikacyjnego w macierzystej szkole, uczniów czeka organizowany zdalnie etap powiatowy, a następnie stacjonarny etap wojewódzki.

Ilu mamy obecnie uczestników Ligi?
Zgłosiło się ponad dziesięć tysięcy uczestników, z czego do pierwszego etapu konkursu przystąpiło sześć tysięcy osób ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz dwa tysiące osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się tysiąc stu uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz sześciuset ze szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu wojewódzkiego, który właśnie zakończyliśmy, zakwalifikowało się łącznie około pięciuset uczestników.

Zdolności dziecka to powód do radości i dumy jego rodziców i nauczycieli. Ale jest to także niejednokrotnie powód ich zatroskania. Przed jakimi szczególnymi wyzwaniami stają rodzice i nauczyciele dziecka uzdolnionego?
Rodzice i nauczyciele po pierwszym zachwycie osiągnięciami dzieci muszą zmierzyć się z faktem, że osoby wybitnie uzdolnione wymagają szczególnej uwagi. Zwykle zadają wiele pytań, oczekując najpierw odpowiedzi od rodziców, a następnie nauczycieli. Ważna jest ścisła współpraca rodzica z nauczycielem. Uczniowie zdolni mogą wykraczać swoją wiedzą ponad tę, którą dysponuje nauczyciel. Taki nauczyciel musi więc dokształcać się sam albo korzystać ze wsparcia, oferowanego np. przez uczelnie wyższe czy placówki doskonalenia nauczycieli. Zdarza się, że uzdolnienia nie idą w parze z zainteresowaniami uczniów. Rozwijaniu zdolności sprzyja sytuacja, gdy zainteresowania i zdolności  ucznia są spójne.
Często najzdolniejsi uczniowie są ponadprzeciętni w wielu dziedzinach. Wówczas wszyscy nauczyciele chcą taką perełkę przygotować do udziału w różnych konkursach, co może być dużym obciążeniem. Nie należy zapominać, że uczeń zdolny to też uczeń ambitny. Takiemu uczniowi zależy na wysokich lokatach w olimpiadach ze wszystkich przedmiotów, a tak się przecież nie da. Należy zatem motywować ucznia do udziału w różnego typu konkursach w sposób rozsądny. Wszyscy wiemy przecież o tym, że zdolności nie wystarczą, by osiągnąć sukces – aby się to udało, trzeba je poprzeć ciężką pracą. Uczniowie zdolni wymagają również często dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Bywa, że czują się inni od swoich rówieśników i mają przez to problemy w grupie. Zatem ważne obok wsparcia w rozpoznaniu zdolności i kierowania ich rozwojem jest wsparcie sfery emocjonalno-społecznej. Dla większości z nas uczeń zdolny to taki, który szybko się uczy, dysponuje ponadprzeciętną wiedzą, ma bardzo wysokie oceny oraz odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach. Często trudno nam dostrzec wnętrze tego młodego człowieka, który w swoim środowisku może czuć się wyobcowany, ponieważ zauważa swoją inność względem kolegów i koleżanek. Projekty takie jak „Zdolni z Pomorza” są dla uczniów szczególnie uzdolnionych szansą na odnalezienie się we współczesnym świecie i na nawiązanie kontaktu z osobami podobnymi do siebie.

Z Pani odpowiedzi na poprzednie pytanie wnioskuję, że warto wspierać ucznia zdolnego w podjęciu decyzji o specjalizacji w określonej dziedzinie. Jak pomóc mu w podjęciu takiej decyzji?
Najlepiej skierować się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie uzdolnienia ucznia mogą zostać zdiagnozowane. Ważne jest, by znaleźć taką dziedzinę, w której uczeń jest uzdolniony i jednocześnie – w kierunku której przejawia pasję.

Jakie ma Pani rady dla uczniów, którzy chcieliby w przyszłym roku wziąć udział w Lidze?

Wybierz przedmiot, który Cię interesuje, w którym chcesz się rzeczywiście rozwijać, w którym czujesz, że masz wysoki potencjał. Bo jeżeli jesteś zainteresowany daną dziedziną, to wszystko później będzie dużo łatwiejsze i przeskoczenie kolejnych etapów konkursu da Ci dużo więcej satysfakcji. Mamy do wyboru aż sześć grup tematycznych (matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, czy przedmioty rozwijające kompetencje społeczne – wśród których znajduje się język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, sztuka, muzyka). Zachęcam, byś po wybraniu przedmiotu, który budzi Twoje największe zainteresowanie zapoznał się z informacjami odnośnie konkursu publikowanymi na stronie internetowej organizatora konkursu, czyli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (www.odn.slupsk.pl) oraz na platformie Zdolni z Pomorza. Następnie we wrześniu zgłoś chęć udziału swojemu nauczycielowi i solidnie przygotowuj się do konkursu. Na pewno sprawi Ci to wiele radości. Sukces, czyli zwycięstwo w konkursie lub udział w etapie finałowym wymagać będzie od Ciebie pewnej dozy kreatywności i umiejętności wykazania się własnymi uzdolnieniami. Warto spróbować.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Smugła