Zadanie dodatkowe – listy uczestników

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2018/2019 mógł uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Poniżej zamieszczamy listy osób, które nadesłały zadanie dodatkowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali własne zadanie za podjęcie dodatkowego trudu związanego z uczestnictwem w konkursie.

Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Kompetencje społeczne
Matematyka