Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym dla laureatów PLZ

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się w w/w wykazie.

Wykaz zawodów wiedzy

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy – Pomorskiej Lidze Zawodowej Zdolni z Pomorza to miejsca uhonorowane zwycięskim tytułem (nadanym na podstawie regulaminu PLZ) o zasięgu: wojewódzkim i powiatowym. Za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym przyznaje się 1 punkt, a na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty.

Szczegóły: Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły