Komunikat dotyczący etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Szanowni Uczestnicy wojewódzkiego finału Pomorskiej Ligi Zadaniowej,
Rodzice, Nauczyciele i Opiekunowie,

Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom konkursu z przykrością zawiadamiamy, że etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej zaplanowany na 14 i 28 marca 2020 r. zostaje przełożony na późniejszy termin.

Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty w stanowisku z dnia 9 marca 2020 r. rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

Nowy termin etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” zostanie ustalony i przekazany niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

Prosimy o śledzenie strony Organizatora – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz platformy „Zdolni z Pomorza”.

Jednocześnie przypominamy, że każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. Zadanie z rozwiązaniem należy przesłać do dnia 14 marca 2020 r. na adresy e-mailowe, na które uczestnicy przesyłali rozwiązane zadania z etapu powiatowego.