Zmiany regulaminu

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym w Polsce od dnia 13 marca 2020 r. oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom naszego konkursu stacjonarny etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” zaplanowany na dzień 14 i 28 marca 2020 r. został odwołany. Przeprowadzenie konkursu w późniejszym terminie nie mogło mieć również miejsca, tym bardziej, że 20 marca 2020 r. odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono stan epidemii.

Brak możliwości organizacji stacjonarnego etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” spowodował konieczność dostosowania obowiązującego regulaminu PLZ do zaistniałej sytuacji. Najważniejsza zmiana regulaminowa zapisana jest w § 8 pkt 5 zamieszczonym poniżej:

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali w etapie kwalifikacyjnym, powiatowym i wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – uzyskanie co najmniej 30% punktów.

Szkoły podstawowe
Regulamin_1
Harmonogram_1

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Regulamin_1
Harmonogram_1