Wyniki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2019/2020

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Gratulujemy laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” osiągnięcia wysokich wyników, a wszystkim uczestnikom każdego z etapów dziękujemy za udział w naszym konkursie.

Chcielibyśmy również podziękować nauczycielom przygotowującym uczniów do wszystkich etapów PLZ.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali w etapie kwalifikacyjnym, powiatowym i wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe) otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”.

Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego było uzyskanie co najmniej 50% punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego – uzyskanie co najmniej 30% punktów.

Laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” zostaną przesłane dyplomy w wersji elektronicznej na podany przez szkołę adres e-mail. Laureatom i finalistom ze szkół podstawowych zostaną one przesłane do 29 maja 2020 r., a laureatom i finalistom ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – do 5 czerwca 2020 r.

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymają nagrody w formie bonów podarunkowych o wartości odpowiednio: 500 zł, 400 zł, 300 zł i 100 zł. Nagrody te zostaną wręczone podczas uroczystej gali Zdolnych z Pomorza, która odbędzie się w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021 w terminie, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej organizatora PLZ oraz na portalu Zdolni z Pomorza. W przypadku braku możliwości organizacji gali nagrody zostaną przesłane pocztą.

Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego mieszczących się w poszczególnych powiatach.

Nauczyciele uczniów, którzy zajęli miejsca od 1. do 10. otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Przypominamy, że Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” znalazła się w opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku wykazie zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej publikujemy wyniki końcowe Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2019/2020:

Szkoła podstawowa
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Kompetencje społeczne
Matematyka

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Kompetencje społeczne
Matematyka