Wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” [Aktualizacja]

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, za podjęcie trudu rywalizacji i sprawdzenia się z rówieśnikami zainteresowanymi tą samą dziedziną wiedzy. Składamy również podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 5887 osób ze szkół podstawowych i 3561 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ogółem liczba zgłoszonych uczniów wynosiła 9448 osób. Z tak licznej grupy zgłoszonych uczniów do konkursu przystąpiło ok. 60 % osób. Sytuacja epidemiczna panująca w Polsce może tłumaczyć zaistniałą sytuację. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za zorganizowanie etapu kwalifikacyjnego w macierzystej szkole ucznia. Do etapu powiatowego zakwalifikowano ogółem 1303 osoby.

Na wykresie 1 przedstawiono liczbę osób zgłoszonych do konkursu z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i poziomów. Natomiast na wykresie 2 i 3 przedstawiono liczbę osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego konkursu z poszczególnych przedmiotów i poziomów.

Wykres 1. Liczba osób zgłoszonych do konkursu Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i poziomów (SP – szkoły podstawowe, PG/PP – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe)

Wykres 2. Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej

 

Wykres 3. Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z poszczególnych przedmiotów w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

 

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego

Szkoły podstawowe

Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Matematyka
Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Listy uzupełniające

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Matematyka
Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne