Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – szczegóły organizacyjne – Informacja 1

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Zmagania konkursowe II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędą się w dwóch przedziałach czasowych, zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

23.11.2020

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez organizatora na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną

7.12.2020

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez organizatora na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną

23.11.- 4.12.2020

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną

7.12.- 18.12.2020

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną

Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany. Zachęcamy do śledzenia w/w stron internetowych. Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – etapu powiatowego powinien przesłać rozwiązania zadań konkursowych w wyznaczonych terminach na podane poniżej adresy e-mail. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do wszystkich zadań w jednej wiadomości.

Przypominamy, że zakres wymagań na etap powiatowy został rozszerzony o dodatkowe treści (zgodnie z Regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza). Prosimy o zapoznanie się z artykułem: Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chemia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fizyka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Matematyka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Informatyka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 25.11.2020 r. Bardzo prosimy nauczycieli, rodziców o wsparcie działań dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Dokumenty do pobrania

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem  - Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.