Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – pilne komunikaty

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – przedmiot: informatyka – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

Korekta do zadania 4 (zmiana jednej liczby w treści)

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – przedmioty: biologia, informatyka, matematyka:

Termin nadsyłania rozwiązań z etapu powiatowego został wydłużony do 6.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – przedmioty: chemia, fizyka, kompetencje społeczne:

Termin nadsyłania rozwiązań z etapu powiatowego został wydłużony do 20.12.2020 r.