Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – WYNIKI (INFORMACJA 2)

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Poniżej publikujemy wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki tego etapu. Dodatkowo 22.01.2021r. zostaną zamieszczone kryteria punktowania zadania dodatkowego wraz z informacją o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną do organizatora. Uczestnik etapu wojewódzkiego może bowiem zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem, punkty te doliczane są do wyników końcowych etapu wojewódzkiego.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- informatyka,
- matematyka,
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- informatyka,
- matematyka,
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.