Laureaci i finaliści etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Poniżej publikujemy listę laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Konkurs obejmował swoim zasięgiem teren całego województwa pomorskiego. Poniżej na wykresie przedstawiono w ujęciu procentowym liczbę uczestników etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w rozbiciu na poszczególne przedmioty i powiaty. W bieżącym roku szkolnym najwięcej osób wzięło udział w konkursie z chemii oraz w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

Listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- informatyka,
- matematyka,
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- informatyka,
- matematyka,
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.