Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – Informacja 1

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Gratulujemy wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do tego etapu. Najliczniejszą grupę uczestników etapu wojewódzkiego stanowić będą uczniowie startujący w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (103 osoby) i chemii (102 osoby), a następnie z matematyki (77 osób) i biologii (71 osób). Najmniej liczne grupy uczniów startować będą w konkursie z informatyki (51 osób) i fizyki (41 osób). Ogółem do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 210 osób ze szkół podstawowych i 235 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Razem w etapie wojewódzkim będzie uczestniczyć 445 uczniów. Poniżej zamieszczamy zestawienie przedstawiające liczbę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania.

Listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- informatyka,
- matematyka,
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

- biologia,
- chemia,
- fizyka,
- informatyka,
- matematyka,
- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.