Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” w wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło w dniu 24 lutego 2021 r. „Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły”, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” znalazła się już po raz kolejny w ww. wykazie.

Miejsca uznane za wysokie w tych zawodach wiedzy to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” tj. uzyskanie tytułu Laureata Etapu Powiatowego, Finalisty Etapu Powiatowego, Laureata Etapu Wojewódzkiego i Finalisty Etapu Wojewódzkiego.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w etapie powiatowym uczestnik może otrzymać 1 punkt w procesie rekrutacyjnym, a w etapie wojewódzkim 2 punkty (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Szczegóły można znaleźć tutaj.