Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych gratulujemy osiągnięcia wysokiego wyniku. Wszystkim uczestnikom każdego z etapów dziękujemy za udział w konkursie. Dziękujemy także nauczycielom przygotowującym uczniów do każdego z etapów konkursu.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 218 osób. Publikujemy końcowe wyniki konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz listy laureatów i finalistów.

Zgodnie z Regulaminem Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyskała taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim decydowała suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego.

Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” było uzyskanie co najmniej 50% punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – uzyskanie co najmniej 30% punktów.

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymają nagrody w formie bonów podarunkowych.

Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów „Zdolni z Pomorza” w trybie „otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji poszczególnych powiatów.

Nauczyciele uczniów, którzy w III etapie konkursu zajęli miejsca od 1. do 10. uzyskując co najmniej 30% punktów, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dyplomy dla finalistów i laureatów zostaną rozesłane na adresy e-mail szkół do 14 kwietnia 2021 r. Bony podarunkowe zostaną natomiast przesłane do końca roku szkolnego na adresy domowe laureatów i osób wyróżnionych podane w deklaracjach.

Laureaci i finaliści PLZ „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Matematyka
Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Końcowe wyniki PLZ „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Matematyka
Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne