Wyniki wstępne Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – szkoły podstawowe

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Publikujemy wstępne wyniki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół podstawowych. Gratulujmy wszystkim uczestnikom udziału w etapie wojewódzkim, a w sposób szczególny osobom, które uzyskały wysoki wynik. W dniu 11 maja 2021 r. podamy końcowe wyniki konkursu.

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne