Etap kwalifikacyjny już za nami

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2021/2022Dziękujemy wszystkim uczniom uczestniczącym w etapie kwalifikacyjnym Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2021/2022. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za jego organizację w macierzystej szkole. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli przygotowujących uczniów w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego.

W bieżącym roku szkolnym w PLZ „Zdolni z Pomorza” uczestniczyły 9924 osoby, w tym ze szkół podstawowych 6020 uczniów, a ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – 3904 uczniów. Najwięcej osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych z matematyki (27,5%), a następnie z biologii (20%), chemii (17%), przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (15%), fizyki (10,2%) i informatyki (10,2%).

Liczba uczniów uczestniczących w etapie kwalifikacyjnym PLZ „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2021/2022

Lista osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego zostanie podana 15.11.2021 r.