Podsumowanie Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2021/2022

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2021/2022Szósta edycja Pomorskiej Ligi Zadaniowej (PLZ) „Zdolni z Pomorza” organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się zgodnie ze standardowym trybem – po dwóch edycjach realizowanych w nieszablonowy sposób z uwagi na panującą sytuacją epidemiczną w Polsce.

PLZ to 3-etapowy konkurs skierowany do dzieci i młodzieży wykazujących się uzdolnieniami z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne. 9924 osoby – tylu młodych zdolnych z województwa pomorskiego przystąpiło do konkursu. W PLZ „Zdolni z Pomorza” biorą udział przedstawiciele szkół ze wszystkich powiatów województwa pomorskiego. W bieżącym roku szkolnym wzięło w niej udział 6020 uczniów ze szkół podstawowych (SP) i 3904 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (PP/PG).

Najwięcej uczniów startowało w konkursie z matematyki, następnie z biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne oraz fizyki i informatyki. Rozkład liczby uczestników na poziomie SP i PP/PG z poszczególnych przedmiotów różnił się nieznacznie. Największa grupa uczniów startowała w konkursie z matematyki zarówno na poziomie SP, jak i PP/PG. Ranking uczestnictwa w konkursie dla SP oraz PP/PG przedstawiał się następująco:

Przedmiot

Liczba uczestników

SP

PP/PG

matematyka

1626

1103

biologia

1255

733

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

1013

472

chemia

876

808

informatyka

655

362

fizyka

595

426

Do etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych najwięcej uczniów z biologii i chemii, a następnie fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, ostatnie dwie pozycje zajęła matematyka i informatyka.

Do etapu wojewódzkiego najwięcej osób zakwalifikowało się z biologii i chemii, a następnie fizyki, kompetencji społecznych oraz matematyki i informatyki.

Jeszcze raz gratulujemy laureatom i finalistom uzyskania wysokiego wyniku, a wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie. Dziękujemy nauczycielom z macierzystych szkół oraz nauczycielom z Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego za przygotowanie uczniów do konkursu, za każdy rodzaj wsparcia uczniów.

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2022/2023.