Harmonogram etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2022/2023

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2022/2023

do 28.11.2022 r.
Przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego PLZ (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

28.11.2022 r.
Przedmioty: CHEMIA, MATEMATYKA, KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zamieszczenie zadań etapu powiatowego PLZ na portalu „Zdolni z Pomorza” i na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (organizatora) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną.

5.12.2022 r.
Przedmioty: BIOLOGIA, FIZYKA, INFORMATYKA
Zamieszczenie zadań etapu powiatowego PLZ na portalu „Zdolni z Pomorza” i na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (organizatora) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną.

28.11. – 9.12.2022 r.
Przedmioty: CHEMIA, MATEMATYKA, KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Przesłanie przez uczestników etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną.

5.12. – 16.12.2022 r.
Przedmioty: BIOLOGIA, FIZYKA, INFORMATYKA
Przesłanie przez uczestników etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną.

10.01.2023 r.
Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego na portalu „Zdolni z Pomorza” i na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

18.01.2023 r.
Ogłoszenie końcowych wyników etapu powiatowego oraz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego na portalu „Zdolni z Pomorza” i na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.